Un viaje-subtepass

En  2001, fue una instalación realizada en el centro de iniciativas para las artes: Hedah en Maastricht. Con éste trabajo quería dar vuelta mi historia, de alguna manera volver. Tomé de la Difunta Correa, figura mítica de la Provincia de San Juan (Noroeste de Argentina) su antigua leyenda para ofrendarla. Sobre una liviana y simple construcción de pilotes, instalé una canaleta perforada a lo largo y cada tanto. Tiré en esta canaleta, arcilla líquida; la hice circular para que fuera cayendo en forma de gotas sobre recipientes. Con el tiempo ésta arcilla se iba solidificando y formando así estalagmitas. Debía agregar arcilla y revolverla cada día para que se cumpliera mi deseo.

In 2001 ontstaat Un viaje-subtepass, een installatie die ik gemaakt heb in het Centrum ter
stimulering van de Kunst Hedah, in Maastricht. Met dit werk wilde ik mijn geschiedenis omkeren, in zekere zin terugkeren op mijn schreden. Aan de Difunta Correa, een mythische figuur uit de provincie San Juan in het noordwesten van Argentinië, heb ik oude legende ontleend om het werk aan haar op te dragen. Op een lichte, eenvoudige constructie van palen installeerde ik een buis met gaatjes op allerlei plaatsen over zijn gehele lengte. In die buis gooide ik vloeibare klei, die ik liet rondstromen zodat hij door de gaatjes op onderstaande kommen druppelde. Na enige tijd gingen die kleidruppels stollen zodat zich een soort stalagmieten vormden. Ik moest de klei elke dag aanvullen en omroeren om ervoor te zorgen dat de installatie zo bleef functioneren als ik wilde.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket